1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003
1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003

$459,999

1336 Scimitar Avenue, Elmont, NY, 11003

12
Courtesy of: Voro LLC